Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
뮤턴트 워
뮤턴트 워
뮤턴트 워 6 theo dõi 0 Videos 0 lượt xem 2018-06-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem3.11N
Thích tỷ lệ 75%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.41TR - 2.54TR
Tỷ lệ tương tác 0.19%
Thẻ gắn
Giới thiệu
투명인간의 초능력을 감춘 채 첫사랑 스텔라를 짝사랑하며 평범한 학교 생활을 하는 미켈레.
어느 날 갑자기 나타샤라는 거칠고 신비한 소녀가 나타나며 애써 유지하고 있던 일상이 흔들리고 만다.
또한 죽은 줄만 알았던 생모와 의문의 초능력자들까지 찾아오며 정체성에 혼란이 일어난다.
때마침 러시아와 이탈리아 북부 도시를 관통하는 대규모 가스 파이프라인 연결 완공식이 곧 개최 된다는 뉴스가 대대적으로 보도되고, 이 행사의 시작과 함께 도시전체를 화염으로 날려버릴 가공할 음모가 은밀히 진행되는데...
그리고 마침내 피할 수 없는 돌연변이들의 무차별 반격이 시작된다!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)