Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Little Kitty Exploring Outside for the First Time
Viral Paws
Viral Paws 1.27TR theo dõi 753 Videos 543.12TR lượt xem 2021-05-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-10
Tổng số lượt xem24.46N
Thích tỷ lệ 98.8%
Số lần bình luận99
Tỷ lệ lượt xem 1.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 4.45TR - 8TR
Tỷ lệ tương tác 9.65%
Thẻ gắn
Cute Kitten kitten kittens white kitten cat cats viral paws scottish fold baby kitten fluffy kitten Chinchilla kitty Kitten Pile Scottish Fold Munchkin scottish fold kitten Baby kitten melt your heart Viral Paws Cat
Giới thiệu
So fluffy and cute 🥰💗

◉ Subscribe for your daily dose of cuteness!🔔

◉ Our Social Media:
📘 Facebook: https://facebook.com/viralpaws
📷 Instagram: https://instagram.com/viralpaws
🐦 Twitter: https://twitter.com/viralpaws

◉ Video Features:

📹kuaishou (User ID:vvvvvvvvmvp| Langfang, City Hebei)

🎼Music: @Roa Music - Chillaxing Waves
•Spotify: open.spotify.com/artist/1ETpopXATGuq7AFCoQYFtk
•Soundcloud: @roa_music1031
•Instagram: instagram.com/roa__music
•Twitter: twitter.com/Roa__Music

📋 Tags : #kitten​ #cute​ #cat​ #fluffy #munchkin​
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)