Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Pick Your Clan | Garena Free Fire
Free Fire India Official
Free Fire India Official 10.9TR theo dõi 1138 Videos 1.34TỶ lượt xem 2021-04-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem235.24N
Thích tỷ lệ 96.9%
Số lần bình luận1.73N
Tỷ lệ lượt xem 2.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 8.55TR - 29.96TR
Tỷ lệ tương tác 16.28%
Thẻ gắn
Free fire Garena Free Fire Free Fire India Garena India India Ka Battle Royale Free Fire latest Free Fire Funny Free Fire KO Night ob 27 patch free fire new patch ob 27 free fire ob 27 K.O. Night K.O. Night event preview K.O. Night Event Free Fire K.O. Night Event
Giới thiệu
It's time to pick a clan and fight for its glory as the K.O. Night ultimate fighter event is here! 💥🥊 Pause the video to find out which clan you are in, and tell us what you got in the comments section below! 👇🏼

#FreeFire #IndiaKaBattleRoyale #Booyah
Mở