Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
3일동안 닭가슴살먹기/한국민속촌방문 #닭가슴살다이어트#초고도비만
한혜영의 작심삼일
한혜영의 작심삼일 1.7N theo dõi 69 Videos 56.73N lượt xem 2021-06-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem119
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 5.04%
Thẻ gắn
Giới thiệu
3일동안 닭가슴살만 먹어보았습니다.
체중감량이 잘 될까요-ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

#닭가슴살다이어트 #초고도비만다이어트


문의: [email protected]

인스타- www.instagram.com/hhy10.20

구독 좋아요는 사랑입니다:-)
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)