Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
LTT Nerf War : PRO TASK FORCE SEAL X Warriors Nerf Guns Fight Dr Ken Crazy Arrest Criminal Coalition
LTT Nerf War
LTT Nerf War 6.6TR theo dõi 1459 Videos 3.55TỶ lượt xem 2021-01-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem375.82N
Thích tỷ lệ 82.9%
Số lần bình luận103
Tỷ lệ lượt xem 5.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 170.98TR - 198.35TR
Tỷ lệ tương tác 1.05%
Thẻ gắn
nerf war nerf squad nerf fps nerf battle nerf mod nerf blaster war blaster nerf vs nerf shooter nerf wars guns game nerf guns battle guns skill nerf guns SEAL X nerf war guns ltt crime crime group nerf guns nerf attack guns vs guns Nerf gaming lttnerfwar mega attack Warriors Criminal Group dr.lee
Giới thiệu
LTT Nerf War : PRO TASK FORCE SEAL X Warriors Nerf Guns Fight Dr Ken Crazy Arrest Criminal Coalition

LTT nerf war Brings to you by the nerf guns film ! In this Nerf war, the SWAT SEAL X team is the main character to use Nerf guns along with many new skills to fight in a Nerf battle for criminal groups. Sign up for more Nerf videos!

Includes entertaining videos. no other purpose

channel subscribe : https://goo.gl/4rMpwg

watch the best video : https://youtu.be/rbEPQYTIhQU

Page Facebook : https://goo.gl/goQ1E1

Google + : http://bit.ly/2P5zLWw

Bloger : http://bit.ly/2tD0Asf

Webside : http://bit.ly/2N0qQpF

nerf world war 2 family friendly

Thank for watching, Please like share and SUBSCRIBE

#Nerf #sealx #ltt
Mở