Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Then and now: Sophia Grace and Rosie performing Super Bass #ellen #shorts
TheEllenShow
TheEllenShow 38.3TR theo dõi 15042 Videos 22.54TỶ lượt xem 2022-05-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-12
Tổng số lượt xem22.3TR
Thích tỷ lệ 4.13%
Số lần bình luận7.73N
Tỷ lệ lượt xem 58.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 10.15TỶ - 11.77TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.47%
Thẻ gắn
Giới thiệu