Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Dead By Daylight WTF Moments #4 (FUNNY MOMENTS AND SCARY MOMENTS)
Dead By Daylight Overdose
Dead By Daylight Overdose 17.9N theo dõi 27 Videos 3.04TR lượt xem 2020-12-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem67.14N
Thích tỷ lệ 97%
Số lần bình luận61
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 12.19TR - 21.99TR
Tỷ lệ tương tác 3.7%
Thẻ gắn
dead by daylight funny dead by daylight moments dead by daylight best killer dead by daylight best moments dead by daylight best plays dead by daylight funny videos dead by daylight funny moments dead by daylight funny dead by daylight best moments dead by daylight best dead by daylight moments best of no0b3 moments best noob3 moments best of noob3 twitch no0b3 noob3 no0b3 twitch noob3 twitch dead by daylight overdose zeb89 otzdarva umbra scary dbd moments
Giới thiệu
*NEW* Dead By Daylight WTF Moments #4 (FUNNY MOMENTS AND SCARY MOMENTS)

Submit Your Clip: https://bit.ly/32Rki5O

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
This is a Dead By Daylight series where we feature the best moments and funniest fails done by streamers & community players such as dead by daylight funny, dead by daylight moments, dead by daylight scary moments, dead by daylight best killer, dead by daylight best moments, dead by daylight best plays, dead by daylight best jukes, dead by daylight top killer, dead by daylight top survivor, dead by daylight funny videos, dead by daylight funny glitches, dead by daylight funny moments, dead by daylight best kills, best dead by daylight kills, best dead by daylight streamer moments, best dead by daylight scary moments, scary dead by daylight moments, zeb89, no0b3, noob3, stickyfez, dementardo, tru3ta1ent, angrypug, anthony_kongphan, diabeuu6, duendepablo, edgaralanbrolive, hatsalsal, otzdarva and MORE!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Streams/Sources:
twitch.tv/angrypug
twitch.tv/anthony_kongphan
twitch.tv/diabeuu6
twitch.tv/duendepablo
twitch.tv/edgaralanbrolive
twitch.tv/granny
twitch.tv/hatsalsal
twitch.tv/leechunhyang
twitch.tv/looksam
twitch.tv/menostrece
twitch.tv/otzdarva
twitch.tv/scottjund
twitch.tv/thejrm_
twitch.tv/umbra
twitch.tv/zubatlel

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Welcome to our Dead By Daylight Overdose channel, where we upload the funniest fails and best moments from Dead By Daylight, We find the top Dead By Daylight clips everyday, create a suitable thumbnail, edit our videos creatively and MORE!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)