Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Oats Studios - Volume 1 - Rakka
Oats Studios
Oats Studios 1.06TR theo dõi 32 Videos 95.47TR lượt xem 2017-06-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem23.3TR
Thích tỷ lệ 96.5%
Số lần bình luận17.33N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 10.6TỶ - 12.3TỶ
Tỷ lệ tương tác 2.11%
Thẻ gắn
Oats Studios OatsStudios Neill Blomkamp Neill Blomkamp neillblomkamp rakka Sci-Fi District 9 district9 chappie Trump Bieber movie film action horror Alien experimental
Giới thiệu
www.oatsstudios.com

Steam Page: http://store.steampowered.com/app/633030/
Twitter: https://www.twitter.com/oatsstudios/
Instagram: https://www.instagram.com/oatsstudios/
Facebook: https://www.facebook.com/oatsstudios
Mở