Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
DollMotion Unboxing: Sparkle Mouse Doll from the Netherlands!
Dollightful
Dollightful 1.81TR theo dõi 153 Videos 283.24TR lượt xem 2021-05-08 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-18
Tổng số lượt xem360.12N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận997
Tỷ lệ lượt xem 19.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 163.84TR - 294.93TR
Tỷ lệ tương tác 10.53%
Thẻ gắn
dollmotion doll motion unbox unboxing netherlands sparkle mouse sparkles gift doll
Giới thiệu
SPARKLES!! SPARKLES EVERYWHERE
Thank you @DollMotion ❤
See Sparkle Mouse's original video here! https://youtu.be/Qmol4fYtAPk


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Merchandise: https://www.zazzle.com/store/dollightful/collections
https://society6.com/dollightful
Doll clothing patterns here: https://www.etsy.com/shop/DollightfulPatterns
Instagram, Twitter, Pinterest: @dollightfully
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Musical tracks from Artlist https://artlist.io
Duda by Ian Post
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Logo and other graphics designed by: https://charliesparksdesign.myportfolio.com/
Mở