Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Comida Real vs Comida de Helado!!! Real Food vs Ice Cream Jordi y Bego Momentos Divertidos
Momentos Divertidos
Momentos Divertidos 1.94TR theo dõi 709 Videos 675.52TR lượt xem 2021-06-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-23
Tổng số lượt xem192.37N
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận514
Tỷ lệ lượt xem 9.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 20.99TR - 63.01TR
Tỷ lệ tương tác 5.67%
Thẻ gắn
momentos divertidos bego jordi bego y jordi humor challenge reto diversión divertido entretenimiento life style funny videos
Giới thiệu
Suscríbete:
https://www.youtube.com/channel/UCkBX...

Consultas empresariales:
[email protected]

Instagram:
@momentos.divertidos
@bego.md
@jordi.md

Tik Tok
jordiybegomd
jordi.md
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)