Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Old MacDonald Had a Farm NEW! (Acoustic Version) | Kids Nursery Rhymes
Bounce Patrol - Kids Songs
Bounce Patrol - Kids Songs 24.7TR theo dõi 190 Videos 16.13TỶ lượt xem 2021-08-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-19
Tổng số lượt xem58.17TR
Thích tỷ lệ 51.9%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 23.29TỶ - 31.76TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.5%
Thẻ gắn
old macdonald old macdonald had a farm nursery rhymes farm animals animal sounds kids songs baby songs kids rhymes old mcdonald kids music bounce patrol songs for kids kids songs and nursery rhymes preschool videos for kids best nursery rhymes
Giới thiệu
Old MacDonald had a farm eieio! An updated acoustic remake of our popular video from 2013, Old MacDonald and his farm animals are back! The classic children's nursery rhyme, with some Bounce Patrol twists. What animals will we see on Old MacDonald's farm? Moooo!

⭐ Watch our videos ad-free! Join Bounce Patrol's premium video service for members:
https://watch.bouncepatrol.com/

💎 Music, merchandise and memberships:
https://linktr.ee/BouncePatrol

🎵 New album! Listen in your music app:
https://lnk.to/NurseryRhymesVol2

Bounce Patrol make original songs and nursery rhymes for the whole family to enjoy. We aim to get kids up and bouncing to our music (hence the name - Bounce Patrol!). Jump up and dance along with Jackson, Alyssa, Rachel, Will and Jacinta - let's bounce!

Bounce Patrol is filmed and produced on the lands of the Bunurong People and we wish to acknowledge them as Traditional Owners. We pay our respects to their Elders, past, present and emerging.

******
LYRICS:

Hey MacDonald here we go, e-i-e-i-o
Hey MacDonald here we go, e-i-e-i-o

Old MacDonald had a farm, e-i-e-i-o
And on his farm he had a cow, e-i-e-i-o
With a moo moo here, and a moo moo there
Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo
Old MacDonald had a farm, e-i-e-i-o

Old MacDonald had a farm, e-i-e-i-o
And on that farm he had a sheep, e-i-e-i-o
With a baa baa here, and a baa baa there
Here a baa, there a baa, everywhere a baa baa
With a moo moo here and a moo moo there
Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo
Old MacDonald had a farm, e-i-e-i-o

Hey MacDonald here we go, e-i-e-i-o
Hey MacDonald here we go, e-i-e-i-o

Old MacDonald had a farm, e-i-e-i-o
And on his farm he had a pig, e-i-e-i-o
With an oink oink here, and an oink oink there
Here an oink, there an oink, everywhere an oink oink
With a baa baa here and a baa baa there
Here a baa, there a baa, everywhere a baa baa
With a moo moo here and a moo moo there
Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo
Old MacDonald had a farm, e-i-e-i-o

Old MacDonald had a farm, e-i-e-i-o
And on that farm he had a chicken, e-i-e-i-o
With a cluck cluck here, and a cluck cluck there
Here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck
With an oink oink here and an oink oink there
Here an oink, there an oink, everywhere an oink oink
With a baa baa here and a baa baa there
Here a baa, there a baa, everywhere a baa baa
With a moo moo here and a moo moo there
Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo
Old MacDonald had a farm, e-i-e-i-o

Old MacDonald had a farm, e-i-e-i-o
(animal noises)

Old MacDonald had a farm, e-i-e-i-o
Old MacDonald had a farm, e-i-e-i-o

With a cluck cluck here, and a cluck cluck there
Here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck
With an oink oink here and an oink oink there
Here an oink, there an oink, everywhere an oink oink
With a baa baa here and a baa baa there
Here a baa, there a baa, everywhere a baa baa
With a moo moo here and a moo moo there
Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo
Old MacDonald had a farm, e-i-e-i-o

Old MacDonald had a farm, e-i-e-i-o (Uh-oh!)
E-i-e-i-o (Uh-oh!)
E-i-e-i-o (Uh-oh!)
E-i-e-i-o!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)