Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
숙제하면서 보기 좋은 방송 [질문 다 받습니다]
송세팔 - 로스트아크방송
송세팔 - 로스트아크방송 2.23N theo dõi 70 Videos 1.19TR lượt xem 2021-10-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-27
Tổng số lượt xem301
Thích tỷ lệ 1.33%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 13.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 136.5N - 250.25N
Tỷ lệ tương tác 1.33%
Thẻ gắn
로스트아크 아르카나
Giới thiệu
안녕하세요!! 반갑습니다 로스트아크 아르카나 하고있는 송세팔입니다!

#로스트아크 #아르카나

트위치(동시송출) https://www.twitch.tv/sepal22

💰 TWIP후원:http://twip.kr/sepal22

📣디스코드: https://discord.gg/mMkcrcBC
Mở