Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
🔥 ANTARYAMI KILLED ME IN CLASSIC MODE 😱 SAMSUNG,A7,A8,J4,J5,J6,J7,J9,J2,J3,J1,XMAX,XS,J3,J2,S4,S5
XAMO PUBG
XAMO PUBG 404N theo dõi 195 Videos 51.93TR lượt xem 2021-09-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem148.28N
Thích tỷ lệ 96.8%
Số lần bình luận508
Tỷ lệ lượt xem 36.7%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 67.45TR - 78.26TR
Tỷ lệ tương tác 9.88%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Thanks for watching ❤️


If you like the video please don’t forget to like it / you can subscribe and turn on notifications for more videos for free ❤️


———————
6 FINGER & GYRO
———————
Device : IPAD MINI 5 / 64GB
———————
Recorder : IOS recorder
———————
Edit : luma fusion
———————
Headphone : Flashget R
———————
Instagram link : https://instagram.com/xamopubg?igshid=1hj8rfhi6h57r
———————

#pubgMobile (https://m.youtube.com/results?search_query=%23pubgmobile) #iPadMini5 (https://m.youtube.com/results?search_query=%23ipadmini5) # (https://m.youtube.com/results?search_query=%23lizopubg)XAMOPUBG
Mở