Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
THEY CAUGHT US AGAIN!
Ryan Taylor
Ryan Taylor 2.28TR theo dõi 428 Videos 253.87TR lượt xem 2021-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem176.4N
Thích tỷ lệ 94.2%
Số lần bình luận324
Tỷ lệ lượt xem 7.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 67.4TR - 93.09TR
Tỷ lệ tương tác 5.32%
Thẻ gắn
Ryan taylor bike bikelife wheelie london dirtbike pov insane full speed e bike electric dirtbike digga d west london car meet London car meet gopro puma certi challenge hotel sneaking in sneaking inside
Giới thiệu
MAKE SOME MONEY HERE: https://crepchiefnotify.com/?utm_source=RYAN%20TAYLOR&utm_medium=Instagram&utm_campaign=Ryan_taylor_promo

MUSIC ALL FROM THIS ALBUM: https://open.spotify.com/album/2QzCZabgxczZat17TC4x52?si=39uYEVKYQDGNgetyG8L0Cw&dl_branch=1

FOLLOW ME ON INSTAGRAM: @RYAN_TAYLOR

WE ARE CATCHING A FLIGHT THIS WEEK. ANYONE GUESS WHERE?

EVERYTHING #CERTI
Mở