Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
مقنين نتاع العام خويا حميد بن يوسف
Yacine B
Yacine B 62 theo dõi 12 Videos 10.67N lượt xem 2019-02-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.86N
Thích tỷ lệ 1.34%
Số lần bình luận8
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 341.25N - 614.25N
Tỷ lệ tương tác 5.63%
Thẻ gắn
Giới thiệu