Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
TRANSMISIÓN DIFERIDA / Reunión de la Comisión de Pesca.
Cámara de Diputados
Cámara de Diputados 286N theo dõi 33829 Videos 77.54TR lượt xem 2021-07-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem4.17N
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 455N - 910N
Tỷ lệ tương tác 3.79%
Thẻ gắn
64 64 Legislatura Cámara de Diputados LXIV Legislatura LXIV Congreso San Lázaro Política México Camara de Diputados Mexico Camara Diputados
Giới thiệu
Sigue la reunión de la Comisión de Pesca.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)