Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Pizza Challenge Mukbang 피자 챌린지 KOYA and NEMI
こうくんねみちゃん ゲーム
こうくんねみちゃん ゲーム 1.47TR theo dõi 1387 Videos 627.42TR lượt xem 2021-06-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-28
Tổng số lượt xem14.65N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1%
Kém
Ứớc tính giá trị video 10.64TR - 19.47TR
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
キッズライン kidsline こうくんねみちゃん ko-kun nemi-chan koya nemi mukbang
Giới thiệu
KOYA and NEMI homemade pizza challenge!!

Playlist https://goo.gl/3CP1zu

Subscribe ♥ subscrever ♥ الاشتراك ♥ 채널 飯록
Kids Line http://goo.gl/6BqZ2v
KOYA and NEMI https://goo.gl/qxggwV
Mở