Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
무엇이든 물어보세요 | 청력검사 QnA | #25 음장검사 후 장애진단 - 보청기지원금 관련
데시벨 DECIBEL - 보청기 전문채널
데시벨 DECIBEL - 보청기 전문채널 10.3N theo dõi 50 Videos 932.25N lượt xem 2022-11-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-01-28
Tổng số lượt xem3.4N
Thích tỷ lệ 2.32%
Số lần bình luận26
Tỷ lệ lượt xem 33%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.54TR - 2.77TR
Tỷ lệ tương tác 9.96%
Thẻ gắn
다비치히어링 다비치보청기 데시벨 데시벨채널 보청기지원 손정원청능사
Giới thiệu
안녕하세요! 온 국민의 청력 건강을 생각하는 청력, 보청기 전문 채널 데시벨입니다.
보청기지원금을 받을 때 검수 위해 받는 음장 검사!
어디서도 알려주지 않는 음장검사와 진단 관련 궁금증을 풀어드립니다.


[온라인 청각 상담]
이명, 난청, 보청기 등 청력에 관련된 모든 질문을 댓글로 남겨주시면
전문가가 상세히 답변 드립니다.

[전국 73개 지점 무료 청력검사 신청]
https://www.davichhearing.com/

[다비치히어링 X 소노바 한사톤 배터리 ZERO 환경캠페인 ]
다 쓴 보청기 배터리를 전국 다비치 보청기 지점에 가져다 주시면
친환경 대나무 칫솔과 한사톤 보청기 10만원 할인권을 드립니다.
https://www.davichhearing.com/event/event.php?ptype=view&idx=2315&page=1&code=event

시력 만큼이나 중요한 청력,
더 늦기 전에 무료 검사 받고 오래도록 유지하세요.

제작지원 : 다비치 히어링
기획/제작 : 결이다른사람들(H미디어)
전 문 가 : 손정원 청능사

#보청기 #청력검사 #음장검사 #보청기지원금
Mở