Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
어둠의전설 : 전도 사냥 음악방송
어둠의전설 이이르
어둠의전설 이이르 963 theo dõi 301 Videos 1.17TR lượt xem 2020-06-27 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.74N
Thích tỷ lệ 75%
Số lần bình luận5
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 796.25N - 1.43TR
Tỷ lệ tương tác 3.2%
Thẻ gắn
어둠의전설 이이르
Giới thiệu
노래들으면서 플레이하기 때문에 저작권때문에 화면 안보이는 경우 있을수 있습니다.
이런 경우 아프리카로 시청해주시면 감사하겠습니다.
Mở