Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【神回】人狼殺 上位ランカー 眠りのたくま配信 2018-8-18
眠りのたくま人狼殺
眠りのたくま人狼殺 30.4N theo dõi 2692 Videos 23.69TR lượt xem 2018-08-19 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem112.08N
Thích tỷ lệ 82.4%
Số lần bình luận47
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 81.58TR - 148.89TR
Tỷ lệ tương tác 1.06%
Thẻ gắn
人狼 ゲーム アルティメット TLPT スリアロ
Giới thiệu