Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[SEVENTEEN] GOING SEVENTEEN 2019 EP.10 당.당.감.체 #1
SEVENTEEN
SEVENTEEN 7.4TR theo dõi 993 Videos 2.49TỶ lượt xem 2019-07-15 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-18
Tổng số lượt xem1.43TR
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận1.55N
Tỷ lệ lượt xem 19.4%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 651.69TR - 1.17TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.99%
Thẻ gắn
에스쿱스 정한 조슈아 호시 원우 우지 디에잇 민규 도겸 승관 버논 디노 SCOUPS JEONGHAN JOSHUA JUN HOSHI WONWOO WOOZI THE 8 MINGYU DK SEUNGKWAN VERNON DINO 세븐틴 SEVENTEEN #GOING_SVT GOING SEVENTEEN 우유 커피
Giới thiệu
[SEVENTEEN] GOING SEVENTEEN 2019 EP.10 당.당.감.체 #1

당연한 것들을 당연하게 만들어주신 감사한 분들의 일을 체험하기 위해
우유팀과 커피팀으로 나눠진 세븐틴!
그곳에선 과연 무슨 일이 일어났을지?!
지금 바로 당.당.감.체 그 첫 번째 이야기 속으로 출발~!

#세븐틴 #SEVENTEEN #GOING_SVT
Mở