Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
동물병원에서 입원시킨 고양이를 잃어버렸어요[고양이탐정]How to find a lost cat
고양이탐정TV
고양이탐정TV 139N theo dõi 154 Videos 34.01TR lượt xem 2021-06-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-17
Tổng số lượt xem47.67N
Thích tỷ lệ 99.5%
Số lần bình luận177
Tỷ lệ lượt xem 34.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 21.68TR - 39.03TR
Tỷ lệ tương tác 8.73%
Thẻ gắn
고양이탐정 옥탐정 코숏 길냥이 고양이 고양이구조 길냥이구조 동물병원 잃어버린고양이 캣맘 CAT ANIMAL 고양이가출 고양이실종 고양이찾는방법 고양이찾기
Giới thiệu
동물병원에서 고양이를 잃어버렸다고 합니다.ㅜㅜ
보호자가 고양이를 입원시킨 직후에...
#고양이탐정#잃어버린고양이#길냥이
The veterinarian at the veterinary hospital lost a cat

🥰구독,좋아요,댓글은 힘이 됩니다🥰

👇멤버쉽 가입👇
https://www.youtube.com/channel/UC_-jP0vJCb_8dQoVgMYNfxw/join

😺후원(쉼터와 길냥이들 병원비로 사용됩니다)😺
(농협 352 1684 4072 73 윤oo)

😽투네이션😽
https://toon.at/donate/636943551311080374

🐈고양이탐정🐈
https://cafe.naver.com/cats911
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)