Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
'홈쇼핑 레전드 였던 누나 근황..' 요즘 화제가 된 웃긴 사진들 백스무번째_웃긴영상
웃긴영상
웃긴영상 321N theo dõi 127 Videos 166.37TR lượt xem 2019-04-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-11
Tổng số lượt xem2.32TR
Thích tỷ lệ 0.4%
Số lần bình luận9.67N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.05TỶ - 1.9TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.57%
Thẻ gắn
웃긴영상 웃긴 화제 이슈 웃긴 영상 웃긴 동영상
Giới thiệu
2019년 4월 둘째주~셋째주 커뮤니티에서 이슈된 글들

롯데 응원녀. 식빵, 편집실력, 꽃길,박유천,10덕갤러리 공지, 공룡냄새,걸캅스 추가 예고편,치킨 신메뉴,어벤져스, 어벤져스 내한,

요즘 커뮤니티에선 어떤 글들이 화제일까요?
고전 중복 유머글도 있었지만 재밌었던 고전은 다시봐도 재밌는법
한 주간 커뮤니티에서 흥했던 최근 유머글과 고전 유머, 연애, 정보, 시사들을 모아봤습니다. (거의 유머글 위주)

제 개인적인 기준으로 재밌었던 글들을 골라 편집했습니다.

매주 할 예정이니 관심있게 봐주세요

드립출처 - 거의 디시인사이드 야구 동호회 친구들
한주간의 이슈 120, 한 주간의 이슈 120


Janji - Together (Feat. Vivien)
Jim Yosef - Forces
Diamond Eyes - Flutter
Spektrum & Sara Skinner - Keep You

https://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds
Mở