Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
岡大競技ダンス部APEX支部
岡山大学競技ダンス部
岡山大学競技ダンス部 192 theo dõi 9 Videos 76.68N lượt xem 2020-06-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem324
Thích tỷ lệ 50%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 227.5N - 432.25N
Tỷ lệ tương tác 0.62%
Thẻ gắn
Giới thiệu
すし、TT(銀二)、ひせばん

詳しくはTwitter(@2020okadance)
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)