Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Tarot Interativo: Ele/a quer o meu amor e carinho ? AMULETOS e Mensagens Diretas e Mensagens Direta
Brazilian Tarot
Brazilian Tarot 125N theo dõi 745 Videos 20.65TR lượt xem 2020-06-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem67.01N
Thích tỷ lệ 99.4%
Số lần bình luận1.25N
Tỷ lệ lượt xem 53.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 7.3TR - 18.29TR
Tỷ lệ tương tác 41.75%
Thẻ gắn
Giới thiệu