Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
LOCKN' ADVANCE TICKETS ON SALE NOW
LOCKN' Music Festival
LOCKN' Music Festival 16.2N theo dõi 59 Videos 9.01TR lượt xem 2018-02-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem47.37N
Thích tỷ lệ 66.7%
Số lần bình luận3
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 8.62TR - 15.51TR
Tỷ lệ tương tác 0.12%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)