Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【2021話題回顧】河南水患受災戶破千萬! 千年一遇「吃人洪流」開車如開船?!- 江中博 邱敏寬 黃世聰 朱學恒 汪潔民 黃創夏【57爆新聞 萬象搜奇】
57爆新聞
57爆新聞 745N theo dõi 6435 Videos 651.72TR lượt xem 2022-01-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-04
Tổng số lượt xem30.3N
Thích tỷ lệ 0.95%
Số lần bình luận9
Tỷ lệ lượt xem 4.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 6.62TR - 11.01TR
Tỷ lệ tương tác 1.24%
Thẻ gắn
57爆新聞 57爆新闻 57 57驚爆新聞 #57爆新聞 五七爆新聞 徐俊相 東森財經 關鍵時刻 東森 台灣 名嘴 政論 政客 內幕 軍事 歷史 搜奇 民俗 鄭州 洪災 河南 淹水 水災 洪水 暴雨 湖北 廣州 山西 重慶 北京 烟花
Giới thiệu
00:00:00 河南爆雨狂轟水壩也攔不住? 丹河驚險潰堤曝下游「全完了」?!
00:12:37 河南「百年」強降雨釀致命洪災!? 陸竟控美台「氣候戰」⋯ 甩鍋?
00:19:50 Delta延燒加天災來襲! 河南、印度淹水全球供應鏈大亂恐崩潰?!
00:24:59 北京黃水圍城 河南積水未退? 爆「衛輝」淪水中孤城 60萬人待援…
00:28:12 廣州地鐵再現「吃人洪流」! 洪水10秒追人… 高架「漂漂車」?
00:30:32 暴雨猛轟上街宛如生死戰? 官民「即刻搶命」驚險救援畫面曝光!
00:36:36 暴雨「又急又促」湖北逃命各憑本事? 七旬老人困屋鄰居背人撤離!
00:41:15 河南鄭州豪雨又來! 沙發、汽車全吊上屋頂「看你怎麼淹」!?
00:49:35 整個大陸「雨不停歇」水患頻傳!? 重慶土石流「夜襲」2.3萬人奔逃!
00:52:43 黃河、長江9月同發洪水警報 驚爆內澇、樓倒、洪水穿屋、萬人受困!?
00:56:22 強降雨引山崩、隧道避難重演慘劇? 山西「洪流」成陸供電致命一擊?
01:00:22 山西暴雨災情慘! 近百西湖「倒進」太原!傳災民慘關進「豬籠」撤離!?

每週一至週五1900 請鎖定57東森財經新聞台-《57爆新聞》
💥加入頻道會員【真相追擊隊】看更多→https://bit.ly/34zJY70
👉記得訂閱並開啟小鈴鐺🔔→https://bit.ly/2uBSbXv

每週有小編💁🏻‍♀️為大家整理主題式精選,請大家多多支持~
【57爆新聞】週末精選連環爆→https://bit.ly/2noh88d
【57爆新聞】歷史放大鏡→https://bit.ly/3wrIZCm
【57爆新聞】搜奇異世界→https://bit.ly/3ubsqJi

#57爆新聞 #鄭州 #洪災 #河南 #淹水 #水災 #洪水 #暴雨 #湖北 #廣州 #山西 #重慶 #北京 #烟花 #徐俊相
Mở