Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[아차랭킹] 9월 각종 지표에서 빛난 최고의 K-POP 스타…한눈으로 보는 아이돌차트 월간 랭킹
아이돌차트 K-POP IDOLCHART
아이돌차트 K-POP IDOLCHART 53N theo dõi 785 Videos 6.99TR lượt xem 2021-10-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-04
Tổng số lượt xem183
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 0.3%
Kém
Ứớc tính giá trị video 91N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 9.29%
Thẻ gắn
Giới thiệu
영상 제공 | 그알세

✔내 손으로 만드는 아이돌차트▶https://www.idol-chart.com
✔영상 및 광고문의▶[email protected]

✔아이돌차트 앱다운로드▶https://tuney.kr/oey1rE

*본 영상의 재편집 / 재업로드를 금지합니다.

✔내 손으로 만드는 아이돌차트▶https://www.idol-chart.com
✔영상 및 광고문의▶[email protected]

✔아이돌차트 앱다운로드▶https://tuney.kr/oey1rE


Song : seoulMINA - 집에서...
Follow Artist : https://soundcloud.com/seoulmina
Music promoted by DayDreamSound : https://youtu.be/BssanPFQQqE

#방탄소년단
#BTS
#에스파
#aespa
#아이유
#브레이브걸스
#트와이스
#오마이걸
#임영웅
#블랙핑크
#스테이씨
#조이
Mở