Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
절묘한 타이밍 일본 비상사태 이대로 가면 인원 감축
랭킹 와이
랭킹 와이 2.35N theo dõi 14 Videos 495.26N lượt xem 2019-09-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem874
Thích tỷ lệ 4.12%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 37.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 386.75N - 705.25N
Tỷ lệ tương tác 6.41%
Thẻ gắn
일본 불매운동 자동차 일본차
Giới thiệu
#일본 #자동차 #불매운동
시청해 주셔서 감사합니다
재미있게 봐주시고 구독과 좋아요 부탁드립니다.

구독 링크 : http://bitly.kr/dsTfM
Mở