Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
IMANI KOMMT 👼🏻 🏥 ... |. Nader Louisa
Jindaouis
Jindaouis 1.18TR theo dõi 118 Videos 182.74TR lượt xem 2021-10-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-05-15
Tổng số lượt xem1.74TR
Thích tỷ lệ 5.25%
Số lần bình luận2.19N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 953.22TR - 1.74TỶ
Tỷ lệ tương tác 6.51%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Hey Leute, wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video :)

INSTAGRAM
Nader : https://www.instagram.com/naderjindaoui/
Louisa : https://www.instagram.com/linlouuu/
Mở