Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Ohhh so cute 💜💜💜 🐰🐰🐰...
BTS Army
BTS Army 789N theo dõi 1582 Videos 579.88TR lượt xem 2021-07-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem23.46TR
Thích tỷ lệ 4.67%
Số lần bình luận14.26N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 4.27TỶ - 7.68TỶ
Tỷ lệ tương tác 5.28%
Thẻ gắn
Giới thiệu