Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Tala-Sarah G. Dance Cover |Aiza Duzon
Aiza Duzon
Aiza Duzon 629 theo dõi 41 Videos 2.8N lượt xem 2020-01-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem299
Thích tỷ lệ 5.35%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 47.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 45.5N
Tỷ lệ tương tác 5.35%
Thẻ gắn
Tala Dance Cover Tala Dance Challenge Sarah Geronimo Sarah Tala Dance Challenge
Giới thiệu
#TALA
#SARAHGERONIMO
Mở