Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
CEBOLINHA APROVADO NO FLAMENGO! NOVO ZAGUEIRO OFERECIDO AO MENGÃO! MILHÕES NO COFRE! NOVIDADES E +
FLAZOEIRO
FLAZOEIRO 1.86TR theo dõi 2984 Videos 515.96TR lượt xem 2022-01-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-03-04
Tổng số lượt xem266.71N
Thích tỷ lệ 12.16%
Số lần bình luận1.32N
Tỷ lệ lượt xem 14.3%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 29.12TR - 72.8TR
Tỷ lệ tương tác 17.13%
Thẻ gắn
Flamengo Fla Mengo Mengão Fla Noticias Noticias do Flamengo Globo Esporte Fox Sports Flamengo 2021 Reforços do Flamengo Treino do Flamengo Ultimas Noticias do Flamengo Paulo Sousa Everton Cebolinha Cebolinha no Flamengo Cebolinha aprovado no Flamengo Mercado da Bola Marcos Braz Flamengo quer Cebolinha Bruno Fucks Bruno Fucks no Flamengo Novo zagueiro oferecido ao Mengão Flamengo negocia com Cebolinha Paulo Sousa pede reforço no Flamengo Milhões no Mengão
Giới thiệu