Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
#SuperMechaChampions #SMC - Skill of Ventorus
Super Mecha Champions
Super Mecha Champions 38N theo dõi 209 Videos 3.21TR lượt xem 2021-03-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-12
Tổng số lượt xem40.07N
Thích tỷ lệ 1.82%
Số lần bình luận56
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 18.22TR - 21.13TR
Tỷ lệ tương tác 3.21%
Thẻ gắn
Giới thiệu