Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
자면서듣는성경 | 잠자며듣는성경 | No.1-5 | 7번반복암송 | 필수성경암송구절 | 잠자며듣는성경말씀 | 새벽에듣는말씀 | 아침에듣는성경 | 저녁에듣는성경 | 하루를시작하는말씀
기독교 신앙성장 TV
기독교 신앙성장 TV 39.4N theo dõi 247 Videos 3.93TR lượt xem 2021-07-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-08-27
Tổng số lượt xem649
Thích tỷ lệ 93.8%
Số lần bình luận8
Tỷ lệ lượt xem 1.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 273N - 523.25N
Tỷ lệ tương tác 14.64%
Thẻ gắn
성경암송구절 성경암송학교 이슬비성경암송학교 303성경암송 이슬비성경암송 하브루타성경암송 테필린성경암송 ASMR성경암송 ASMR성경듣기 자면서듣는성경 기독교핵심구절 필수성경구절 자면서성경암송하기 주간성경암송 진정한회개를위한말씀 진정한회개를위한성경구절
Giới thiệu
기독교신앙성장TV 구독하기 : https://bit.ly/3eVGbpM
- 여러분의 구독과 좋아요는 기독교신앙성장TV에 큰 힘이 됩니다.
- 본 영상이 필요한 분에게 공유해주시기 바랍니다.

필수 성경암송구절 시리즈로 진정한 회개를 위한 말씀 5구절(No. 1-5)을 녹음했습니다. 본 영상은 각 구절별로 7회 반복 낭독했습니다. 하나님의 말씀을 반복하여 암송하는 것은 우리의 삶 속에 풍성한 영적인 유익을 가져다 줍니다. 성경암송은 하나님의 말씀을 마음판에 새겨주는 귀한 시간이며, 그 말씀은 삶의 결정적인 순간에 하나님의 음성으로 떠오르게 될 것입니다. 하나님의 말씀을 암송하는 귀한 시간에 여러분을 초대합니다.

All rights reserved by 기독교신앙성장TV
- 본 채널의 컨텐츠 보호를 위하여, 본 영상을 무단으로 사용하거나 재업로드 하는 것을 금지합니다.

음악출처 : 크리스천 BGM
Music Copyright ⓒ Christian BGM All Rights Reserved.
음원 채널 주소 : https://www.youtube.com/channel/UCUka...
음원 주소 : https://youtu.be/NIW4GXTn9Xg

#필수성경암송구절 #자면서듣는성경 #자면서듣는성경
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)