Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
럭키로코 행운TV🍀 48화 [8/12추첨]
코나카드
코나카드 5.03N theo dõi 124 Videos 8.13TR lượt xem 2022-08-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-11-17
Tổng số lượt xem257
Thích tỷ lệ 2.72%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 5.1%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 10.51%
Thẻ gắn
코나카드 코나 카드 오천만원 오천만원 캐시 당첨금 럭키 당첨금 로또 행운 일억 1억 일억오천 1억5천 2억 이억 이억 캐쉬 2억 캐쉬 2억 당첨 3억 3억5천 삼억 사억 4억 4억 캐쉬 4억5천 사억오천 5억 오억 5억 캐쉬 5억 당첨 이하영 행운TV 구독
Giới thiệu
[코나카드] 럭키로코 행운TV 🍀 48회

축!! 5억 행운 상금 당첨자 등장
대박의 기운 업고 다시, 시작!!
새로운 이벤트도 많이 생겼다는데...
과연 럭키로코 행운티비 48회에도 행운상금의 주인공은 탄생할 것인가?!


✨✨✨코나카드의 특별한 소식 세 가지!✨✨✨

📢 소식 하나. 🌟삼성페이 등록이벤트🌟
*이벤트 기간 : 7월 28일(목) ~ 8월 28일 (일)
삼성페이 앱에 럭키카드 등록하고 참여인증까지 업로드하면
추첨을 통해 총 500명에게 코나카드 5천 원 앱쿠폰 증정🍀
추가 tip) 삼성페이에 럭키카드 등록 후 결제까지 완료하면 당첨 확률 UP

보너스❕❕❕ IOS 유저를 위한 추가 이벤트❕
간편결제 앱에 럭키카드 등록후 결제만 해도 응모 자동 완료!
추첨을 통해 총 100명에게 코나카드 3천원 앱쿠폰 증정🍀

📢 소식 둘. 🌈럭키로코 행운쟁탈전🌈
직접 뽑은 인생번호 4개로
이번 주 5천만 원 행운 상금의 주인공이 되어봐요!
럭키카드를 1만 원 이상 사용할 때마다 발급되는 럭키권에
인생번호 4자리를 조합하면 행운이 팡팡!🎉

📢 소식 셋. 🎊럭키 행운TV 구독+응원 댓글 EVENT🎊
코나카드 행운TV 구독하고 댓글을 남겨주신 분 중
다섯 분을 추첨하여 코나카드 1만 원 앱쿠폰을 쏩니다.
구독+응원댓글 이벤트는 아래 링크를 클릭해
정보를 기입해야 응모 완료🤍
*이벤트 참여하기 : https://naver.me/GTOVQ1zp

✔ 코나카드 신청하기 : https://www.konacard.co.kr/event/luckycard
✔ 코나카드 구독하기 : https://www.youtube.com/channel/UCvgCKm7uHh5Bcy2bvZGIAsg
✔ 코나카드 공식 인스타그램 : https://instagram.com/konacard


#코나카드 #삼성페이 #간편결제 #행운TV #이벤트 #구독이벤트 #럭키로코행운티비 #행운상금 #당첨 #추첨 #럭키권 #KONACARD #럭키유카드 #럭키더블카드 #럭키골드 #럭키실버 #카드발급 #카드신청 #선불충전카드 #체크카드 #생활비카드 #용돈카드
Mở