Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ДЕВУШКЕ надо ДАРИТЬ ЦВЕТЫ???
Психология Отношений
Психология Отношений 97.8N theo dõi 309 Videos 13.6TR lượt xem 2021-07-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-19
Tổng số lượt xem18.37N
Thích tỷ lệ 9.82%
Số lần bình luận396
Tỷ lệ lượt xem 18.8%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1TR - 3.34TR
Tỷ lệ tương tác 31.36%
Thẻ gắn
психология отношений отношения любовь чувства семья брак ухаживание добиваться девушку соблазнение пикап девушки девушке надо дарить цветы ухаживать цветами как познакомиться с девушкой как влюбить в себя любую девушку мотивация саморазвитие
Giới thiệu
По вопросам платных консультаций пишите:

WhatsApp , Viber : +79829784828Мой Instagram : https://www.instagram.com/psychology_1232/

#психологияотношений#цветы#ухаживание#девушки#отношения
Mở