Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
지민 (Jimin) 'Set Me Free Pt.2' Official MV
HYBE LABELS
HYBE LABELS 69.9TR theo dõi 1124 Videos 26.93TỶ lượt xem 2023-03-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-03-25
Tổng số lượt xem44.44TR
Thích tỷ lệ 9.1%
Số lần bình luận484.84N
Tỷ lệ lượt xem 63.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 20.22TỶ - 36.4TỶ
Tỷ lệ tương tác 20%
Thẻ gắn
HYBE HYBE LABELS 하이브 하이브레이블즈
Giới thiệu
지민 (Jimin) 'Set Me Free Pt.2' Official MV

'FACE' Release
📆 3/24 1PM KST | 0AM ET
💽 Pre-order & pre-save 'FACE': https://ingrv.es/face

Credits:
Production: OUI PRODUCTION
Director: Oui Kim
Producer: Yeonjin Kim, Hyunsik Bang
1st AD: Huiwon Song
2nd AD: Sunyoung Kim, Hyeri Shin

Director of Photography: Andy Iere Kim
1st AC: Heejeong Kim
2nd AC: Jimin Kim
DIT: Hyungjun An
3rd AC: Yeoeun Ahn

U-Crane arm Mini (Service Vision Korea)
Driver: Hakser Kim
Head Tech: Sangjo Lee
Crane Oper: Yongguen Hwang
Assist: Sungjun Lee

Scorpio Crane 38ft (Service Vision Korea)
Head Tech: Sangjo Lee
Crane Oper: Yongguen Hwang
Assist: Bumki Lee, Kiwon Lee

Key Grip: Kiheon Choi
Best Boy: Sungeun Kim, jiin Whang
Grip: Deaheon Choi

Drone Team: GodFinger
Drone Opreator: Minjae Lee
Gimbal Operator: Junhwan Cha
1st Assist: Youngjun Park
2nd Assist: Euntae Lee

Gaffer: Joonghyuk Jung
Crew: Hyunsuk Kim, Minhyeok Back, Hwayong Chung, Dongyun Sin, Yusung Han, Youngmin Choi

Art Director: Minkyu Jeon
Art Team Lead: Yesol Kim
Art Team: Youngmi Kim, Yoonhwan Kim

Show Light: J SHOW COMPANY
Crew: Minseok Choi, Kisoon Kwak, Yebum Bang, Junho Jeong, Jiwoong Han, Yerim Kwon, Haeyoung Kang, Junki Jeong, Sebin Lee

Colorist: Changbeen Yu
Assist: Soyeon Kim


BIGHIT MUSIC. Rights are reserved selectively in the video. Unauthorized reproduction is a violation of applicable laws. Manufactured by BIGHIT MUSIC, Seoul, Korea.


Connect with BTS:
https://ibighit.com/bts
http://twitter.com/BTS_bighit
http://twitter.com/BTS_twt
http://www.facebook.com/bangtan.official
https://www.youtube.com/user/BANGTANTV
http://instagram.com/BTS.bighitofficial
https://www.tiktok.com/@bts_official_bighit
https://weverse.onelink.me/qt3S/94808190
https://www.weibo.com/BTSbighit
https://www.weibo.com/BTSmembers
http://btsblog.ibighit.com


#SetMeFree_Pt2 #지민 #Jimin #Jimin_FACE
Mở