Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
체리, xx에서 캐스팅 되다?! [체리툰]
체리툰
체리툰 239N theo dõi 340 Videos 134.84TR lượt xem 2022-07-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-08-14
Tổng số lượt xem35.58N
Thích tỷ lệ 2.08%
Số lần bình luận67
Tỷ lệ lượt xem 14.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 16.19TR - 29.12TR
Tỷ lệ tương tác 3.96%
Thẻ gắn
체리의영상툰 체리툰 영상툰 일상툰 사연툰 썰툰 설렘썰 공포썰 고민썰 사이다 사이다썰 웃긴썰 개그 심쿵 밍꼬발랄 헤이지니 오늘의영상툰 흔한남매 꾹TV 허팝
Giới thiệu
체리, xx에서 캐스팅 되다?! [체리툰]

▶ 채널구독하기
https://www.youtube.com/channel/UCz2KbgTUwirkfmHDT44009w?sub_confirmation=1

▶ 업로드 일정 매주 월, 목 오후 6시

▶ 사연받는 곳
사연은 유튜브에 댓글로 달거나 메일로 보내주세요~!
체리툰 메일 주소 [email protected]

▶ 구독 & 좋아요 🔔알람설정🔔 부탁드려용~

#체리의영상툰 #체리툰 #영상툰 #일상툰 #사연툰 #썰툰 #설렘썰 #공포썰 #고민썰 #사이다 #사이다썰 #웃긴썰 #개그 #심쿵 #가위 #귀신썰
─────────────────────────────────
🎵Track : Ready To Nap
🎵Music by 브금대통령
Music provided by 브금대통령
Watch : https://youtu.be/UZE2a9gTsDk

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : I Want To Play - https://youtu.be/rMzEECmmAVg
Mở