Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Wann flieg ich wieder zurück ins #916House ? #916shorts #anzeige
Theresa Kirchner
Theresa Kirchner 155N theo dõi 524 Videos 117.97TR lượt xem 2021-10-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem21.91N
Thích tỷ lệ 5.4%
Số lần bình luận70
Tỷ lệ lượt xem 14.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 11.94TR - 21.93TR
Tỷ lệ tương tác 8.59%
Thẻ gắn
Giới thiệu