Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
마크 몬스터들의 마이야히
포월의 마인크래프트
포월의 마인크래프트 3.99N theo dõi 18 Videos 3.92TR lượt xem 2021-05-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-17
Tổng số lượt xem25.75N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận105
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 11.71TR - 21.08TR
Tỷ lệ tương tác 7.12%
Thẻ gắn
마인크래프트 마크
Giới thiệu
감사합니다.#shorts
If you cannot fly then run. If you cannot run, then walk. And, if you cannot walk, then crawl, but whatever you do, you have to keep moving forward.
- Martin Luther King Jr.
Mở