Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[LOUD:라우드] Behind the Scenes #5
JYP Entertainment
JYP Entertainment 23TR theo dõi 1427 Videos 14.94TỶ lượt xem 2021-07-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem171.13N
Thích tỷ lệ 99.3%
Số lần bình luận661
Tỷ lệ lượt xem 0.7%
Kém
Ứớc tính giá trị video 77.85TR - 140.14TR
Tỷ lệ tương tác 10.72%
Thẻ gắn
JYP Entertainment JYP 라우드 LOUD 박진영 J.Y. Park 비하인드 Behind 연습생 오디션 우경준 아마루 케이주 윤민 은휘 다니엘제갈 김동현 강현우 장현수 오성준 이계훈 임경문 이동현 최태훈 이예담 박용건 고키 김민성 윤동연 이수재 조두현 천준혁
Giới thiệu
[LOUD:라우드] Behind the Scenes #5

월드와이드 보이그룹의 멤버가 될 소년에게 투표해주세요!
▶https://m-campaign.naver.com/sbsloud/vote/ko/

더 많은 영상은 네이버에서 감상하실 수 있습니다.
▶ https://m-campaign.naver.com/sbsloud/video/ko/

Enjoy the special video exclusievely released on Naver!
▶ https://m-campaign.naver.com/sbsloud/video/en

JYPE LOUD Official Twitter : https://twitter.com/JYPELOUD

#JYP #LOUD #라우드
Mở