Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[한사랑산악회]2021 하계 정기모임 총결산
피식대학Psick Univ
피식대학Psick Univ 1.48TR theo dõi 435 Videos 408.86TR lượt xem 2021-09-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem309.21N
Thích tỷ lệ 96.5%
Số lần bình luận169
Tỷ lệ lượt xem 20.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 140.68TR - 253.25TR
Tỷ lệ tương tác 1.46%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#한사랑산악회#몰아보기

이용주
https://www.instagram.com/denver_yongju/

김민수
https://www.instagram.com/mukgostudent/

정재형
https://www.instagram.com/hell773h/

이창호
https://www.instagram.com/zzang2ho/
Mở