Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
전교 1등 서울대생이 알려주는 국어 비문학 공부법. 점수가 오를 수밖에 없는 국어 공부법
소린TV
소린TV 144N theo dõi 309 Videos 26.16TR lượt xem 2019-12-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem257.03N
Thích tỷ lệ 99.7%
Số lần bình luận597
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 116.93TR - 210.48TR
Tỷ lệ tương tác 7.01%
Thẻ gắn
공부 공부자극 입시 공부꿀팁 서울대생 sky 서울대 고려대 연세대 국어 국어공부법 비문학 비문학공부법 독서 독서공부법 비문학 푸는법 비문학 독해 국어 비문학 국어 모의고사 국어 모의고사 공부법
Giới thiệu
저의 비문학 공부법을 공개합니다. 이대로만 따라하면 반드시 성적 오릅니다.!! 참고하셔서 공부할 때 꼭 써먹어보세요~!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[소린TV]는 공부의 왕도에 출연한 안소린이
(서울대, 고려대, 연세대, 포스텍 동시합격)

공부 노하우 꿀팁을 전수하는 공간입니다.

여러분이 댓글로 궁금한 것들 남겨주시면 거기에 맞춰서
답변을 드릴 생각입니다! 많이 소통해주세요 :)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
광고, 협찬 문의 : [email protected]
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)