Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Rocker Baby?聽慢歌也超High!【蔡波能 #Shorts 】
嘎嫂二伯&蔡波能's Daily
嘎嫂二伯&蔡波能's Daily 632N theo dõi 143 Videos 65.42TR lượt xem 2021-06-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-06
Tổng số lượt xem250.56N
Thích tỷ lệ 98%
Số lần bình luận227
Tỷ lệ lượt xem 39.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 54.71TR - 91.18TR
Tỷ lệ tương tác 3.48%
Thẻ gắn
狠愛演 蛇丸 老高 木曜 千千 阿神 阿滴 鐘明軒 蔡桃貴 眾量級 這群人
Giới thiệu
► 訂閱二伯&蔡波能:https://pros.is/2UncleYT
► 訂閱蔡桃貴:https://pse.is/TsaiGray2018
► 訂閱蔡阿嘎Life頻道:http://pics.ee/AGaLife
► 蔡阿嘎主頻道:http://pics.ee/AGaU2#蔡阿嘎 #嘎嫂二伯 #蔡桃貴 #蔡波能
#stayhomewithme #stayhome #shorts


► 嘎嫂二伯FaceBook:https://www.facebook.com/2uncle/
► 二伯IG:https://www.instagram.com/2uncle987/
► 蔡波能IG:https://www.instagram.com/tsaipopo2020/
► 蔡桃貴IG:https://www.instagram.com/tsaigray2018/
► 加LINE好友:https://pse.is/GaLine聯絡蔡阿嘎&二伯:
[email protected]
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)