Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Learn Colors with Super Wings Paint Bath
Çizgi Film Oyuncakları
Çizgi Film Oyuncakları 4.96TR theo dõi 50 Videos 1.33TỶ lượt xem 2019-08-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-15
Tổng số lượt xem76.95N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 1.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 35.01TR - 63.01TR
Tỷ lệ tương tác 0.39%
Thẻ gắn
learn colors for kids for toddlers super wings toys super wings toys paint bath finger paint colors for kids hand paint
Giới thiệu
Super Wings toys will help to learn colors for toddlers. Super Wings will into the finger paint bath.
Mở