Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
소리 살벌하네 ㄷㄷ
막힌결말
막힌결말 4.26N theo dõi 50 Videos 3.21TR lượt xem 2021-12-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-11
Tổng số lượt xem253
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 5.9%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 45.5N - 91N
Tỷ lệ tương tác 2.77%
Thẻ gắn
Giới thiệu