Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
계란으로 바위를 쳐서 쓰러뜨리는 성실한 몬스터를 소개시켜드립니다.
서머너즈 워
서머너즈 워 19.9N theo dõi 222 Videos 17.11TR lượt xem 2021-05-07 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-03
Tổng số lượt xem8.82N
Thích tỷ lệ 52.8%
Số lần bình luận51
Tỷ lệ lượt xem 44.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 4TR - 7.21TR
Tỷ lệ tương tác 6.52%
Thẻ gắn
서머너즈워 summonerswar 서머너즈워 공식 서머너즈워 공략 서머너즈워 초보 서머너즈워 몬스터 summoners war animation animated short official com2us fantasy strategy mobile game android game google play game iphone game tablet game ipad game play free summoner wars monster mon summoning training runes magic mana crystal collecting draco 서머너즈워 등급 서머너즈워 몬스터 추천 서머너즈워 추천 서머너즈워 팁 서머너즈워 점령전 서머너즈워 패시브 서머너즈워 풍거문고 서머너즈워 바람속성 서머너즈워 길드전 서머너즈워 타르타노스 타르타노스 보스 풍거문고 거문고명인 서머너즈워 거문고명인
Giới thiệu
창고 속 몬스터의 명예회복 프로젝트, ★심양홍의 몹쓸테스트★
오늘은 탱키함과 꾸준한 딜로 점령전/길드전 뿐만 아니라 타르타로스의 미궁 보스도 공략할 수 있는 몬스터를 소개시켜드립니다.
#서머너즈워​​ #몹쓸테스트​​ #SummonersWar
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)