Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
올 하반기 국내출시! BMW X3 페이스리프트 디자인 완전 공개합니다! 2022 BMW X3 LCI, 신형 X3 디자인 공개
자동차읽어주는남자
자동차읽어주는남자 80.9N theo dõi 600 Videos 32.56TR lượt xem 2021-06-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem47.97N
Thích tỷ lệ 96.3%
Số lần bình luận62
Tỷ lệ lượt xem 59.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 21.81TR - 39.28TR
Tỷ lệ tương tác 2.17%
Thẻ gắn
bmw x3 페이스리프트 bmw x3 페이스리프트 2022 x3 페이스리프트 x3 페이스리프트 2022 x3 페이스리프트 2021 x3 페이스리프트 실내 x3 페이스리프트 옵션 x3 30e 페이스리프트 x3 30e m sport x3 30e 프로모션 x3 30e 차박 x3 30e 충전 x3 30e 연비 x3 30e 시승기 x3 30e xline x3 30e 트렁크 x3 30e 가격 x3 30e 옵션 x3 30e msp x3 30e 단점 x3 20i m sport x3 20i msp x3 20i 시승기 x3 20i 연비 x3 20i 러셔리 x3 20i 프로모션 x3 20d m sport x3 20d xline x3 20d 시승기 x3 20d msp x3 20d 페이스리프트 x3 30d m sport x3 30d 시승기 x3 30d 마일드 하이브리드
Giới thiệu
올해 하반기 국내 출시가 예정되어 있는
BMW X3 페이스리프트, BMW X3 LCi 모델의 디자인이
모두 공개되었습니다.

새로워진 BMW X3 LCi는 어떤 모습으로 바뀌었을 지
영상으로 확인해보시죠 !

#x3페이스리프트 #x330e #2022x3출시
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)