Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
KillEr87 PREMIUM
KillEr87
KillEr87 211N theo dõi 82 Videos 32.43TR lượt xem 2021-06-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem11.87N
Thích tỷ lệ 98.7%
Số lần bình luận156
Tỷ lệ lượt xem 5.6%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 2.16TR - 3.89TR
Tỷ lệ tương tác 25.67%
Thẻ gắn
ytph YTPH ytp YTP parodia parodias PARODIAS PARODIA poop poop hispano bzrp BZRP BZP bzp bisa biza bizarrap bizarap
Giới thiệu
¡¡YA SOMOS 200K!!
Y para celebrarlo, ahora van a poder apoyar al canal pagando una suscripción mensual y obteniendo beneficios exclusivos.
Esta opción es para todos aquellos que deseen aportar su granito de arena para que este canal siga creciendo y que pueda obtener un mejor equipo y así traerles videos con más calidad ;D

Así que ya sabes, si querés ayudarme... haceme un pet... digo... uníte a KillEr87 PREMIUM!!

Hasta la próxima :)
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)